Nazister lanserar mångfaldsprojekt – vill bli bättre på att locka minoritetsgrupper

SVERIGE Idag kom den högerextrema gruppen Nordiska Motståndsrörelsen ut med nyheten att man lanserar ett nytt mångfaldsprojekt. Bakgrunden till detta är att man vill bli bättre på att rekrytera folk med utomeuropeisk härkomst. – Som nazist är jag egentligen inte helt bekväm med kvotering av bruna människor, men det är viktigt att vi gör vad vi kan för att lösa problemet, säger en företrädare för rörelsen.

Nordiska Motståndsrörelsen, en grupp som allmänt brukar betecknas som högerextrem, kom idag ut med nyheten att man lanserat ett mångfaldsprojekt som ett led i processen att locka till sig fler minoritetsgrupper till rörelsen. Lanseringen av projektet föranleddes av ett styrelsemöte där man såg över vad som kunde bli bättre i den dagliga verksamheten, varpå bristen på mångfald snabbt togs upp som något som behövde åtgärdas.

– Vi har varit alldeles för dåliga på att locka folk från olika minoriteter, säger en företrädare för rörelsen, som föredrar att vara anonym.

Företrädaren säger att problemet med brist på mångfald är något som organisationen lidit av länge, men att det funnits en ovilja att tag i problemet och bryta invanda mönster.

– Det känns liksom som att folk här vägrat inse problemet och att det funnits en ovilja till förändring. Därav har man fastnat i invanda mönster genom att rekrytera folk som ser ut och tänker som en själv och därmed blivit en del av problemet. Det här är djupgående fördomar som man måste jobba aktivt emot, annars kommer förändring aldrig att ske, säger företrädaren.

I samtal med Folkhemseliten stänger han inte heller dörren till att kvotering kan bli en av åtgärderna som sätts in för att lösa problemet.

– Som nazist är jag egentligen inte helt bekväm med kvotering av bruna människor, men det är viktigt att vi gör vad vi kan för att lösa problemet. Mångfald är inte ett krav, det är en styrka.

På frågan om det inte kan vara så att bristen på mångfald har med organisationens kärnbudskap att göra skakar företrädaren bara på huvudet, och säger sedan:

– Det där är en väldigt vanlig fördom, att vårt budskap inte skulle vara tilltalande för minoriteter. Det utgår liksom från premissen att alla med annan bakgrund skulle tycka likadant. Jag tror snarare bristen på mångfald beror på att vi inte varit tillräckligt tydliga med att förmedla vårt budskap till olika minoritetsgrupper. Väldigt många människor lider ju av självhat och självmordstankar idag, och till människor inom minoriteter som känner så kan vi säga att vi också hatar dom. Således skapar vi en gemensam förståelse.