Feministiska män kapar kuken i protest mot patriarkatet

SVERIGE I kölvattnet av MeToo-upproret har en stor grupp feministiska män, som kallar sig själva ’daggmaskar’, nu valt att kapa kuken i solidaritet med världens alla kvinnor och i protest mot det patriarkala förtrycket. ”Våga vägra fallos!”, säger Alfa Dagg, en talesperson för gruppen.

Efter MeToo-uppropet har allt fler män vänt sig mot vad de anser vara det patriarkala förtrycket. Bland annat så har en Facebook-grupp skapats vid namn ’Våga vägra fallos’, där medlemmarna uppmuntras att kapa kuken i den ultimata protesten mot patriarkatet.

– Det är upp till oss män att dra vårt strå till stacken och se till att inget av detta sker igen. Därför bör alla män ta sitt ansvar genom att kapa kuken för att försäkra sig om att de inte bidrar till förtrycket. Våga vägra fallos!, säger Alfa Dagg, en talesperson för gruppen.

Facebookgruppens medlemmar har nu börjat referera till sig själva som daggmaskar. Detta eftersom daggmasken har både kvinnligt och manligt kön, och således en odefinierad, hermafroditisk könstillhörighet.

– Vi har mycket att lära av daggmasken, i deras värld sker inget patriarkalt förtryck, säger Alfa Dagg, som kallar sig själv Alfa Dagg eftersom han anser sig vara den största daggmasken av dem alla.

Oenighet kring pungen

Dock så drar inte alla daggmaskar helt jämt, då det fortfarande råder viss oenighet kring huruvida pungen också bör kapas eller ej. Beta Dagg tillhör en av dem som valt att behålla sin pung.

– I min värld så har pungen aldrig gjort något fel utan det är kuken som stått för förtrycket medan pungen varit underordnad producent, och således också ett offer för kukens patriarkala förtryck. Vi måste visa solidaritet med pungen och hjälpa den få äganderätt till de egna produktionsmedlen från bourgeoisie-kuken!, säger Beta Dagg.

Alfa Dagg är dock av en annan uppfattning. För honom är svaret solklart.

– Pungen utgör också en del i det patriarkala förtrycket och bör självklart också kapas. Allt annat är struntprat, säger han och slår näven i bordet.