FILM: Här jobbstrejkar Benny för skattetrycket – du kan inte ana vad som händer sen!

Benny, skattestrejkarn

Du kan inte ana vad som händer sen!