Regeringens nya lagförslag: jämställd amning

Lagom till att valkampanjernas slutspurt lanserar nu regeringen ett nytt lagförslag: jämställd amning. Lagförslaget innebär att fadern tvingas amma barnet upp till 50 procent av gångerna, i en insats att få föräldrarna att dela på ansvaret för spädbarnets föda. ”Historiskt sett har patriarkatet tvingat kvinnor att ta ensamt ansvar för barnets amning, det sätter den här lagen stopp för”, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Bara dryga månaden innan det svenska folket går till valurnorna kommer regeringen med ett nytt lagförslag som är tänkt att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden och göra samhället mer jämställt. Lagförslaget, som går under arbetsnamnet ’jämställd amning’, innebär att fadern tvingas amma spädbarnet upp till 50 procent av gångerna. Detta, menar regeringen, skulle ha en avgörande effekt på jämställdheten.

– Historiskt sett har patriarkatet tvingat kvinnor att ta ensamt ansvar för barnets amning. Det sätter den här lagen stopp för, säger jämställdhetsminister Lena Hallengren till Folkhemseliten.

Vidare menar Hallengren att lagen skulle gynna kvinnors position på arbetsmarknaden, eftersom den skulle ge fler kvinnor möjlighet att avstå tid med sitt spädbarn för att istället tänka på viktigare saker som karriären eller Twitter.

– Det viktiga är att män får dela på bördan så dom får se hur kul det är med någon som suger både mjölken och musten ur en, säger Hallengren.

Kritik från både pappor och forskare

På sociala medier har lagförslaget av vissa hyllats, men också fått en hel del kritik, däribland från väldigt många pappor.

– Att min son ska suga på min tutte tycker jag känns lite bögigt, säger bland annat den anonyme användaren @HaningePappa.

Utöver papporna menar också flera forskare på att det är omöjligt för män att ta på sig lika stort amningsansvar, eftersom dom av biologiska skäl inte producerar lika mycket bröstmjölk. Det är dock kritik som regeringen avfärdar.

– Om dom inte kan suga mjölk från tutten kan dom ju alltid suga kuk i stället, säger Hallengren.